Menu Close

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOJE NUTARTA

         2019 m. liepos 31d. vykusioje seniūnaičių sueigoje buvo aptarti  svarbūs visiems seniūnijos gyventojams klausimai dėl želdinių priežiūros, statybviečių būklės, augintinių vedžiojimo.
1. DĖL ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ GATVĖS SANITARINĖJE ZONOJE, PRIEŽIŪROS
Siekiant užtikrinti eismo dalyvių, pėsčiųjų ir dviratininkų saugumą, buvo nutarta įpareigoti gyventojus  iki š. m.  rugsėjo 15 d.  savo žemės sklype augančius želdinius sutvarkyti taip, kad jų šakos neišeitų iš  sklypo ribos, neužstotų šviečiančių gatvės šviestuvų šviesos, kelio ženklų. Papildomai informuoti, jog privataus sklypo ribose augančius želdinius privaloma tvarkyti pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Teritorijų tvarkymo ir švaros bei Želdynų ir želdinių priežiūros taisykles.
Nepašalinus minėtų pažeidimų iki nustatyto termino bus sprendžiamas klausimas dėl administracinės nuobaudos taikymo bei želdinių šalinimo. Valstybinėje žemėje ar  ties gyventojų sklypų ribomis  pasodinti ir trukdantys želdiniai bus šalinami be papildomo perspėjimo. 
2. DĖL GATVES TERŠIANČIŲ IŠ STATYBVIEČIŲ IŠVAŽIUOJANČIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
           Seniūnaičiai ir seniūnė visus gyventojus kviečia būti nepakantiems asmenų, kurie daro pažeidimus, atžvilgiu. Didžiausia gatvių tarša atsiranda dėl  iš statybviečių purvinais ratais išvažiuojančios transporto priemonių. Šitą reiškinį suvaldyti įmanoma tik pilietiškai susitelkus. Pastebėjus gatvių teršimo faktą kviečiame daryti fotografijas ir  iš karto skambinti trumpuoju numeriu 112.  Policijos pareigūnų pagalba bus įmanoma įdentifikuoti  ir nubausti pažeidėjus.
3. DĖL VEDŽIOJAMŲ AUGINTINIŲ
    Ginkūnų gyvenvietėje nėra šunų vedžiojimo aikštelių. Suprantama, kad augintiniai vedžiojami visoje kaimelio teritorijoje. Tai nėra draudžiama. Pažeidimas yra, kuomet  šeimininkai nesurenka savo augintinių ekskrementų. Jeigu norime gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje, visi privalome reaguoti, įspėti augintinį vedžiojantį gyventoją. Parodykime, kad būsime nepakantūs pažeidėjų atžvilgiu. Dėl piktybiškai tvarkos nepaisančių piliečių imtis poveikio priemonių- fotografuoti ir perduoti informaciją  seniūnaičiams, seniūnijai ar policijos pareigūnams.

 

Skip to content