Menu Close

Ansambliai

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro                                                                                                  

GINKŪNŲ FILIALAS

(II kategorija) 100 vietų žiūrovų salė

 Žeimių g. 9, Ginkūnai, Šiaulių r. LT-81494, tel. (8 41) 50 70 20    

Direktorė Genovaitė Doftartaitė, tel. 8 615 50184; el. paštas-ginkunukc@gmail.com   

Meno vadovė Birutė Andriukaitienė , tel. 8 615 60445; el. paštas ba1649@gmail.com

Meno vadovė Vanda Verkulienė, tel. 8 615 54392 

Kapelos vadovė Zita Bružienė, el. paštas zzitabru@gmail.com  

Akompaniatorė      Jūratė Narvilienė tel. 8 686 84660

Pokario metais ginkūniškiai rinkdavosi į klubą – skaityklą, kuri tik 1957 metais buvo pertvarkyta į kultūros namus. Ši data ir laikoma kultūros namų gimtadieniu.

Pirmieji kultūros darbuotojai Stasė Vilkauskaitė ir Vytautas Juozapaitis sutelkė muzikantus į kaimo kapelą, sukūrė šokių kolektyvą, chorą. Po kelių metų įsikūrė estradinis ansamblis, vaikų pučiamųjų orkestras. Algimanto Vietos vadovaujamas instrumentinis ansamblis respublikinėje apžiūroje pelnė II vietą. Sėkmė visada lydėjo dramos kolektyvą – seniausią ratelį, susikūrusį dar prieš kultūros namų atidarymą. Jam vadovavo Petras Stonys.

Nuo 1972 metų ginkūniškių kultūriniu gyvenimu pradėjo rūpintis šiandieninė kultūros centro direktorė Genovaitė Doftartaitė. Tuo metu susibūrė ir šiandien Ginkūnus ir Šiaulių rajoną garsinantys mėgėjų meno kolektyvai.

Nuo 1972 metų renkama Ginkūnų kultūros namų kraštotyrinė medžiaga (nuotraukos, padėkos, sveikinimai, koncertinės programos, įvairių susitikimų medžiagos). Rajono kraštotyros taryba ir Metų kraštotyrininko premijos skyrimo komisija 2009  Metų kraštotyrininko vardą suteikė Genovaitei Doftartaitei, Ginkūnų kultūros  centro direktorei –  už tvarkingai ir nuosekliai kaupiamą informaciją bei nuotraukas apie savo įstaigos ir joje gyvuojančių mėgėjų meno kolektyvų veiklą.

2007 metais Ginkūnų kultūros namai atšventė 50 metų darbo veiklos jubiliejų. Nors savų tikrų namų per tą pusšimtį metų kaip ir neturėjo, glaudėsi ten kur priimdavo, tai mokykloje, tai ūkio kontoroje. Tik 2001 metais rajono savivaldybė nupirko patalpas. Dideliems renginiams nuomojamos Lietuvos krikščioniškojo fondo patalpos.

 

Kultūros darbuotojai bendradarbiauja su mokykla, vaikų lopšeliu – darželiu, seniūnija, bendruomene.


MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVAI

Pagyvenusiųjų  liaudiškų šokių grupė „DOBILAS” I kateg. vad. V. Verkulienė

Moterų vokalinis ansamblis „RASA” I kateg. vad. B. Andriukaitenė

Mišrus choras “ŠALTINIS” III kateg. vad. B. Andriukatienė

Vyrų vokalinis ansamblis III kateg. vad. Birutė Andriukaitienė

Liaudiškos muzikos kapela „ŠVEDĖ” vad. Z. Bružienė

Moterų klubas „LAUMĖ” vad. G. Doftartaitė

Menų studija (suaugusiems) „MANIJA” vad. S. Danusevičienė

Vaikų užimtumo grupė  „KOVOS MENAI” vad. A. Vaicekauskas

Kolektyvai  kasmet  paruošia naujas koncertines programas.

 

Moterų vokalinis ansamblis „RASA

                                                                                                                                           
Moterų vokalini sansamblis  Rasa 

Kolektyvo vadovė Birutė Andriukaitienė  tel. 8 615 60445; el. paštas ba1649@gmail.com        

Koncertmeisterė Jūratė Narvilienė tel. 8 686 84660

Kolektyvas susikūrė 1973 m. Pirmasis kolektyvo vadovas – V. Biknevičius. Vėliau kolektyvui vadovavo V. Ruzgys, A. J. Bartašius. Nuo 1976 m. su ansambliu dirbo Birutė Prokopavičienė. 1986 m.  kolektyvui pradeda vadovauti Birutė Andriukaitienė. 2008 m. kolektyvas šventė kūrybinės veiklos 35-metį. Šia proga ansambliui suteiktas „RASOS“ vardas.
 

Kolektyvo pasiekimai – 

1977 m. respublikiniame konkurse „Dainuoja darbo Lietuva“ pelnyta III-oji vieta.

1978 m. Kolektyvas dalyvavo Liaudies dainų atlikėjų TV konkurse „Liaudies daina-78″.

1982 m. Lietuvos Vaisių ir Daržovių ministerijos meno saviveiklos apžiūroje pelnė III-ąją vietą.

2001 m.  Respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ zoniniame ture (Telšiai) iškovotas III-ojolaipsnio diplomas.

2003 m. Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Dainos sparnai“ (Joniškis) kolektyvas pelnė diplomą už originaliausiai atliktą kompozitoriaus A. Raudonikio dainą.

2002 –  2003 m. „RASA“ koncertavo Slampės kultūros namuose (Latvija).

2004 m. Regioniniame vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Lietuviais esame mes  gimę“ (Kuršėnai) laimėta II – oji vieta.                                            

2005 m., 2007 m., 2009 m. Šiaulių apskrities mėgėjų meno festivalyje „Rudens mozaika“ pelnė 2 diplomus „Už skambią dainą“ ir „Už sceninės aprangos kultūrą“.

2005 m. respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ pelnytas II-ojo laipsnio diplomas.

2005 m. ir 2006 m. davavo Port-sur-Saone (Prancūzija) tarptautiniame folkloro festivalyje.

2010m. Respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių “Sidabriniai balsai” konkurse tapo laureatais.

2011 m. X vokalinių ansamblių šventėje – konkurse “Kur aukštas klevas” (Guostagalis) laimėta II – oji vieta.

2002 m. ir 2012 m. išleistos CD plokštelės.

2013 m. moterų vokaliniam ansambliui „RASA” sukanka 40 kūrybinės veiklos metų.

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „DOBILAS

Skip to content