Menu Close

Dėl remonto darbų

Asmenys, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki statybos darbų pradžios, privalo (raštu arba el. paštu) gyvenamosios vietos seniūnijai pateikti nustatytos formos pranešimą, kuriame būtų Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

Jeigu statybos darbai atliekami kelių savivaldybių teritorijose, triukšmo šaltinių valdytojai nustatytos formos pranešimą privalo pateikti kiekvienos savivaldybės institucijoms. Nepateikus pranešimo darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

https://www.siauliuraj.lt/veiklos-sritys/viesoji-tvarka/triuksmo-prevencija/277

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėsepriėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus prašymo forma

Skip to content