Menu Close

Vienkartinių (tikslinių) pašalpų skyrimas

Vienkartinės (tikslinės) ir periodinės pašalpos skiriamos nepasiturintiems gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Šiaulių rajono savivaldybėje, ar asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvenantiems Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje.
Vienkartinės (tikslinės) ir periodinės pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patekus į sunkią materialinę padėtį, kai yra išnaudotos visos kitos pajamų gavimo galimybės.
Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai (asmeniui atvykus į Seniūniją ar į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių) arba per atstovą.
Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į instituciją, telefonu, elektroniniu būdu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. prašymą ;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
4. buities tyrimo aktą;
5. pažymą apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas;
6. kitus dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, reikšmingas sprendžiant pašalpos skyrimo klausimą (sveikatos priežiūros įstaigų, seniūnijų pažymas ir pan.).

Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais

Teisės aktai:

Šiaulių rajono savivaldybės Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63ff7e50e1a311ec8d9390588bf2de65

Paslauga nemokama.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Telefonas +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje:

Vyriausioji specialistė Inga Baranauskė
Telefonas +370 41 596 683
El. paštas inga.baranauske@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.

Vienkartinių (tikslinių) pašalpų skyrimo aprašas

Skip to content