Menu Close

Įžymūs žmonės

 • Grafai Sofija ir Vladimiras Zubovai – stambūs ūkininkai, kultūros rėmėjai, slaptos mokyklos įkūrėjai, knygnešių globėjai
 • Pranas Gegeckas – liaudies poetas
 • Veronika Janulaitytė – medicinos mokslų daktarė
 • Julija JanulaitytėBiliūnienė – rašytojo Jono Biliūno žmona
 • Augustinas Janulaitis – teisininkas, istorikas
 • Kazimieras Čepulis – knygnešys
 • Jonas Fledžinskas – pažangaus žemės ūkio ūkininkas
 • Jadvyga Juškytė – pedagogė, visuomenės veikėja.
 • Mokytoja Liuda Tomkytė daug metų mokytojavo Ginkūnuose.
 • Jonas Ambrozaitis kurį laiką taip pat dirbo Zubovų dvaro ekspeditoriumi.
 • Kazimieras Čepulis – V. Zubovo vežėjas – buvo žinomas knygnešys.
 • A. Žviedrys – Ginkūnų dvaro buhalteris.
 • Nuo 1930 iki 1933m.Ginkūnų pradinėje mokykloje mokytojavo poetė Valerija Valsiūnienė.
Skip to content