Menu Close

Dovana (išmoka) kūdikiui

Dovana (išmoka) skiriama vienam iš turimų tėvų, kai kūdikis yra gimęs nuo 2018-01-01, bent vienas iš turimų tėvų gyvenamąją vietą deklaravo Šiaulių rajono savivaldybėje ne trumpiau kaip vienerius metus iki kūdikio gimimo ir kūdikio gyvenamoji vieta deklaruojama Šiaulių rajono savivaldybėje. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai (asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją). Informacija dėl paslaugos teikimo asmeniui gali būti pateikiama atvykus į įstaigą, telefonu, išsiunčiamas elektroniniu būdu arba įprastu laišku. Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. prašymą ;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Paslaugos gavėjai:

Fiziniai asmenys ne verslo tikslais

Teisės aktai:

Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e68ee891644011e8b7d2b2d2ca774092/asr

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys: 

  • Seniūnijoje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Aida Daugialienė
Telefonas +370 41 507 021
El. paštas aida.daugialiene@siauliuraj.lt

  • Šiaulių rajono savivaldybėje Socialinės paramos skyriuje:

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Brigita Škultinė
Telefonas +370 41 596 663
El. paštas brigita.skultine@siauliuraj.lt

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama. 

Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje aprašas

Skip to content