Menu Close

Administracinės paslaugos

Norint gauti administracines paslaugas seniūnijoje privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vairuotojo teisės netinka). Pagal Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 3 str. asmens tapatybės kortelė ir pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentai, patvirtinantys jo asmens tapatybę. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 93 punktas nustato, kad vairuotojo pažymėjimas- teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas dokumentas, kurio patvirtinama asmens teisė vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę (motorines transporto priemones) ir nurodomos vairavimo sąlygos. Todėl vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, vairuotojo pažymėjimas nėra asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

 

Skip to content