Menu Close

Partneriai

Renginiai

Naujienos

SENIŪNIJOS FUNKCIJOS

  • Organizuoti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenėms rūpimų klausimų sprendimą;
  • skatinti gyventojus dalyvauti vietos savivaldos procese;
  • siekti seniūnijos gyventojų socialinės ir ekonominės gerovės.
  • Seniūnija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

Kolektyvas

Administracija

Įstaigos personalas, turi sukaupęs didelę darbo patirtį, pastoviai dalyvauja stažuotėse ir seminaruose.

foto

Vilija Kvasienė

Seniūnė

foto

Raimonda Dominauskaitė

Seniūnijos vyriausioji specialistė

foto

Aida Daugialienė

Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms

Skip to content