Menu Close

Posėdžiavo Šiaulių rajono savivaldybės taryba

informacija iš www.siauliuraj.lt puslapio)

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai posėdyje apsvarstė per penkiasdešimt klausimų ir priemė sprendimus. Posėdžio pradžioje tarybos narys Alfredas Jonuška pateikė Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos (TS-LKD) kadencijos laikotarpio veiklos kryptis. Taip pat jis informavo, jog Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (TS-LKD) skelbiasi mažumos (opozicijos) frakcija.

 

Daug diskusijų sukėlė pranešėjo savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjo Alfredo Budrio pristatytas klausimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. T-299 ,,Dėl Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programos 2015–2017 metams patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-218). Buvo aptarta Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programa ir 2015 – 2017 metų programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. Programoje, šalia kitų nuostatų, buvo pritarta parengti Kuršėnų dvaro sodybos tvarkybos darbų ir pritaikymo kultūros poreikiams (I etapas) investicijų projektą, užbaigti projekto „Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo viešojo turizmo poreikiams“ statybos darbus (pašalinti defektus).

 

Tarybos nariai pritarė sprendimų „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos taisyklių patvirtinimo“, „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektams.

 

Tarybos sprendimo ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono žiūrovo bilieto kainos nustatymo“ projekto parengimo tikslas – nustatyti aukciono žiūrovo bilieto kainą asmenims, pageidaujantiems stebėti Savivaldybės nekilnojamų daiktų pardavimo viešus aukcionus. Patvirtinta aukcionų žiūrovų penkių eurų bilieto kaina.

 

Nemažai diskusijų sukėlė sprendimų projektai – „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr.T-290 „Dėl licenzijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir “Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl renginių organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Taisyklėse numatyta užtverti renginio teritoriją, jei tai įmanoma pagal renginio pobūdį ir vietą; užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įsinešami alkoholiniai ar kiti gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos; užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įleidžiami neblaivūs ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys; užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų galima įsinešti ginklų, kitų draudžiamųjų daiktų, kuriais galima sužaloti ar sukelti grėsmę kitiems asmenims; matomoje vietoje pateikti informaciją žiūrovams apie į renginį draudžiamus įsinešti daiktus.“

 

Licencijos neišduodamos ir draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais: laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų mažesniu kaip 10 metrų atstumu (atstumas matuojamas tarp pagrindinių įėjimų); jeigu įmonė planuodama prekiauti ar prekiaudama nuo 22 val. iki 8 val. nepateikia dokumentų, pagrindžiančių, kad prekybos alkoholiniais gėrimais vietoje bus ar yra įdiegtos jos lankytojų ir viešosios tvarkos saugumą užtikrinančios priemonės: įrengtos vaizdo kameros prekybos vietos patalpose ir prieigose (teritorijoje) iki 30 metrų spinduliu aplink prekybos alkoholinias gėrimais vietą (vaizdajuostės su vaizdo įrašais saugomos 14 kalendorinių dienų). Turi būti įdarbinti apsaugos darbuotojai ir (ar) sudarytos sutartys su įmonėmis, teikiančiomis objektų ir jų lankytojų apsaugos paslaugas. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos, alkoholiniais gėrimais draudžiama prekiauti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nurodytuose renginiuose.

 

Tarybos posėdyje patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos struktūra, pakeisti ir patvirtinti gatvių pavadinimai, patvirtintas Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašas. Vadovaujantis šio aprašo 5 punktu primename, kad žemės sklypų savininkai, valstybinės žemės nuomotojai, naudotojai iki liepos 31 d. turi sutvarkyti ir nušienauti žemės sklypus.

 

Tarybos posėdyje patvirtinti rajono ugdymo įstaigų direktoriai. Albina Gudaitienė paskirta į Voveriškių mokyklos direktorės pareigas. Pakapės mokyklos direktorės pareigose dirbs Vilma Bagdonienė. Meškuičių gimnazijai vadovaus Jūratė Jankauskienė, o Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktore dirbs Daiva Jagminienė.

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti ir priimti kiti svarbūs projektų sprendimai.

Zigmas Ripinskis (Ryšių su visuomenės skyrius)

Skip to content