Menu Close

Informuojame apie Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendimų viešinimą

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai patikslinti ir teikiami visuomenei susipažinti.

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Tel. (8 41) 59 66 42,
el. p. prim@siauliuraj.lt, interneto svetainė: www.siauliuraj.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai: Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013-2016 metų ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu,

parengti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą, planuojant sprendinius ne trumpesniam kaip 10-ies metų laikotarpiui; Patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės (taip pat 30 m ir aukštesnių ypatingų statinių) ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas, esamoms nustatyti apribojimus; Numatyti ir patikslinti teritorijas pramonės ir sandėliavimo objektų statybai; Numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas; Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; Nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, tiksliai įvardinti arba pakeisti esamus veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą; Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai ir į bendrąjį planą integruoti teritorijas, kurios jau patvirtintos reikalingomis visuomenės poreikiams; Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamas kokybės gyvenimo sąlygas; Numatyti teritorijas prekybos centrų statybai; Integruoti parengtus ir patvirtintus bendruosius planus Šiaulių rajone; Suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų ir galimybių; Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti Specialiojo teritorijų planavimo dokumentus į bendrąjį planą.

Susipažinti su visa darbų programa bei kitais dokumentais galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-91-18-464).

Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. Nr.K-RJ-91-18-464), Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.siauliuraj.lt  nuo 2022 04 14 iki 2022 05 16. Vieša ekspozicija vyks Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, nuo 2022 04 25 iki 2022 05 16 (susitarti prieš atvykstant iš anksto). Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2022 05 17, 15:00 val. Šiaulių rajono savivaldybės salėje, II-as aukštas, Vilniaus g. 263, Šiauliai.

Viešas svarstymas (susirinkimas) bus transliuojamas ir internetinės vaizdo transliacijos būdu:

ZOOM sistemos prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclcOurpjgtHtQKHtPT8mnvZeCHGKgXzpbX

Meeting ID: 838 7238 3740

Slaptažodis (Passcode): 1

Išsamesnė informacija teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Kontaktiniai asmenys: Irina Vingrienė tel. (8 41) 596 630, el. p. irina.vingriene@siauliuraj.lt, Jovita Rūkienė tel. (8 41)  500016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt

Parengti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai (atsisiuntimui brėžinius didelės raiškos)

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Skip to content