Menu Close

Dėl pasėlių deklaravimo

PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS ŠIAIS METAIS PRASIDEDA NUO BALANDŽIO 13 D.  IR VYKS IKI BIRŽELIO 15 D.                              
                                                                                             
PAVĖLUOTAI PARAIŠKOS PRIIMAMOS NUO BIRŽELIO 16 D. IKI LIEPOS 10 D., TAČIAU PARAMA MAŽINAMA 1 % UŽ KIEKVIENĄ PAVĖLUOTĄ DARBO DIENĄ.
                        

Pareiškėjas pildydamas paraišką, turės pateikti duomenis apie valdoje panaudotas trąšas už praėjusius kalendorinius 2014 m.
Deklaruojantys daugiau kaip 30 ha javų, rapsų arba 10 ha bulvių, turės nurodyti kultūros veislės pavadinimą. 

 

Deklaruojant nuo 10 iki 30 ha ariamos žemės būtina auginti 2 skirtingus pasėlius, iš kurių pagrindinis pasėlis negali sudaryti daugiau  75 proc.  viso deklaruoto  ariamos žemės ploto.

 

Deklaruojant daugiau kaip 30 ha ariamos žemės –  auginami bent 3 skirtingi pasėliai. Pagrindinis pasėlis negali užimti daugiau kaip 75 proc., o 2 didžausi pagal plotą pasėliai ne daugiau kaip 95 proc.  ariamos žemės ploto.

 

Deklaruojant daugiau kaip 15 ha ariamos žemės , 5 proc. žemės turi būt išskirta EASV vietovėms, (Žalinimas) .
Į žalinimą įeina pūdymas – kurio 1 ha atitinka 1ha EASV ploto. Azotą kaupiantys augalai (pupos, žirniai, vikiai, lubinai, dobilai, barkūnai, esparcetai, liucernos, gargždeniai, ožiarūčiai) 1 ha atitinka 0,7 ha EASV ploto.

 

Deklaravimo metu su savimi turėti: žemės nuosavybės dokumentus ir planus ( jei žemė yra nuomojama – sutartis su nuomojamos žemės planais), asmens dokumentą, jei paraišką teikia įgaliotas asmuo – turėti įgaliojimą patvirtintą notaro, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, 2014 m. pasėlių deklaraciją. Deklaruojant valstybinę žemę būtina pateikti žemės nuomos sutartį.

 

Deklaruojant juodąjį pūdymą – laukus būtina apsėti iki lapkričio 1 dienos, deklaruojant azotą kaupiančius  augalus- apsėjimas iki lapkričio 1 dienos arba paliktos jų ražienos. Žaliasis pūdymas užariamas iki rugsėjo 15 dienos.

 

Pareiškėjai, 2012 m. ir (arba) 2015 m. paraiškoje deklaravę daugiametes ganyklas arba pievas, arba plotus, kurie 2010–2014 m. laikotarpiu buvo deklaruojami kaip ganyklos arba pievos iki 5 m., privalo jų plotą išlaikyti, t. y. negali suarti ir neatkurti.
DĖL PASĖLIŲ DEKLARAVIMO REIKIA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO.

 

Visais rūpimais klausimais prašome kreiptis į Ginkūnų seniūnijos žemės ūkio specialistę tel.; 841 507025,  Ginkūnų seniūnija
 

Skip to content