DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ BŪSTO ŠILDYMO IR ŠALTO VANDENS PAŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENASACIJOMS APSKAIČIAVIMO

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ  IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ

GYVŪNŲ LAIKYMO IR AUGINIMO ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

KREIPIMOSI DĖL PARAMOS MOKINIAMS IR PARAMMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠAS

prašymo forma dėl vaiko išmokos pratęsimo

prašymo forma kai dėl vaiko išmokos kreipiasi globėjas

prašymo forma vaiko išmokai iki 3 m.